Tradícia speváckeho zboru siaha až do čias pôsobenia Akademického speváckeho združenia založeného v roku 1921. Novšia história sa začala písať v roku 1977, keď vznikol Akademický spevácky zbor. V roku 1990 sa tento miešaný spevácky zbor premenoval na Akademický spevácky zbor TEMPUS, od roku 2015 je oficiálny názov Spevácky zbor Tempus.

„Sed fugit interea fugit irreparabile tempus, singula dum capti circumvectamur amore.“

Vergilius