3. marec 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Účinkovanie na sv. omši

3. marec 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Koncert

21. marec 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Sedem posledných slov Krista na kríži. Duchovné zamyslenie nad siedmimi poslednými vetami Pána Ježiša na kríži. Spoluúčinkovanie na pobožnosti organizovanej ZUŠ sv. Cecílie. Priamy prenos rádio Mária, záznam rádio Lumen.

3. apríl 2019 Kostol sv. Dona Bosca, Bratislava-Trnávka | Plagát
Vokálno-scénické vystúpenie v rámci cyklu podujatí Pôstne stredy pri príležitosti osláv 80. výročia farnosti. Spoluúčinkovali: Eva šušková – soprán, Peter Mazalán – barytón, réžia a scénografia, Igor Repka – perkusie.

29. máj 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Ad majorem Dei Gloriam, sv. omša z vigílie Nanebovstúpenia Pána a hudobno-meditačné pásmo. Pripravili žiaci speváckej triedy Zuzany Vasekovej, sr. Žofia Daniščáková zo ZUŠ sv. Cecílie v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul a spevácky zbor Tempus. Dirigovala Zuzana Vaseková.

29. september 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Účinkovanie na sv. omši

29. september 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Hodový koncert

5. október 2019 Dom kultúry Bratislava-Dúbravka
Slávnostný večer venovaný 170. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava, ktorý organizovalo občianske združenie Návraty k pokladom.

30. október 2019 Karloveské centrum kultúry
Slávnostný večer venovaný 170. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava, ktorý organizovalo občianske združenie Návraty k pokladom.

10. november 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov
Svätá omša za zosnulých občianskeho združenia Slnečnica Slovensko

22. november 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov
Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie. Spoluúčinkoval Spevácky zbor ZUŠ sv. Cecílie, žiaci a pedagógogovia. Organ: Peter Stankovič. Dirigovali: Zuzana Vaseková, Juraj Chlpík a Zuzana Chlpíková.

2. december 2019 Modrý kostolík, Bratislava
Svätá omša pri príležitosti novény sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

14. december 2019 Koncertná sieň O. Trebitshovej, ZUŠ Miloša Rupledta, Bratislava
Vianočný koncert. Účinkovali: Martina Zafková – soprán, Denisa Šlepkovská – mezzosoprán, Ján Vaculík – tenor, Eduard Lenner – klavír, Spevácky zbor Tempus.


dirigent: Juraj Chlpík