MUSICA SACRA 2011, JEZUITI, BRATISLAVA

Hans Leo Hassler: Cantate Domino
Heinrich Klein: Tantum ergo
Dmitrij Bortňanskij: Tebe poem
Johann Sebastian Bach: Magnificat, No. 11 (Sicut locutus est)
Knuth Nystedt: Immortal Bach
Vytautas Miškinis: Cantate Domino

 

KONCERT K NEDOŽITÝM 60-TINÁM PETRA CÓNA, 3. NOVEMBER 2009, ZRKADLOVÁ SIEŇ PRIMACIÁLNEHO PALÁCA
Peter Cón
Tempus
Od Prešpurka k Dunaju
Keď si ja zaspievam
Červená ružička
Prichádza pieseň
Amor
Ej, haju, haju
Išol mili

 

CD FUGIT IRREPARAPILE..., 2001 
  1. Athos Palma: Gloria (02:06)
  2. Camille Saint-Säns: Ave verum (02:00)
  3. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Richte mich, Gott (03:31)
  4. Francisco Guerrero: Prado verde y florido (02:36)
  5. Claudio Monteverdi: Alma innamorata (05:08)
  6. Peter Cón: In nemore (05:46)
  7. Peter Cón: Tempus (06:03)
  8. Peter Cón: Amor (07:03)
  9. Alberto Favero: Te quiero (03:20)
  10. Thomas Burleigh: My Lord, what a mornin' (02:42)
  11. Charles Camilleri: TFAL (so-ma-ti-ka) (01:59)
  12. Jakob Jež: Igraj kolce (02:42)
  13. Robert Faltus: Keby moje nôžky (02:37)
  14. Robert Faltus: Stoličko dubová (02:58)
  15. Peter Cón: Od Prešpurka k Dunaju (03:22)

dirigent: Róbert Faltus

sóla: Sibyla Mislovičová (9), Jana Porbuská (9, 12), Mária Závodská (9, 12), Monika Dzurovčinová (12)

Nahrávka bola realizovaná s prispením FK PRO SLOVAKIA na pôde FA STU v roku 2001
hudobná réžia: Mgr.art. Róbert Faltus
záznam a mastering: Mgr. Marián Herzog – ARSIS