Speváci v našom zbore sú ľudia všetkých vekových skupín, ktorých spája láska k zborovému spevu, túžba aktívne a tvorivo oddychovať, chuť rozvíjať svoje spevácke schopnosti a venovať tejto záľube svoj voľný čas. Uvítame vo svojich radoch každého, kto má hudobné cítenie a nadanie a páči sa mu zborový spev.

Skúšky zboru bývajú pravidelne dvakrát týždenne v pondelok a v stredu od 19:00 do 21:30 na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Námestí Slobody.

Repertoár zboru je koncipovaný tak, aby šíril dobré meno slovenskej zborovej školy a hudobnej kultúry. Zbor počas svojho pôsobenia naštuoval skladby svetových a slovenských skladateľov, ale aj umelecké spracovania ľudových piesní a úpravy populárnej hudby. Dirigenti vyberali a vyberajú do repertoáru skladby, ktoré sú z hudobnej stránky náročné, ale zároveň divácky aj spevácky príťažlivé. V živote zboru je aj množstvo kilometrov precestovaných na koncertných turné v rámci Európy i dostatok ocenení z domácich a zahraničných hudobných festivalov. Tempus svojimi vystúpeniami pravidelne spestruje sviatky a slávnostné podujatia v Bratislave a jej okolí. Najhodnotnejším ocenením je najmä záujem a spokojnosť poslucháčov.