Sakrálne koncerty a vystúpenia, 40 – 60 min.

Dramaturgiu možno prispôsobiť podľa liturgického obdobia (adventný, vianočný, pôstny program, atď.), tematicky (napr. Mariánsky koncert), prípadne účinkovanie pri sv. omši. K jubilejnému roku Sedembolestnej Panny Márie sme pripravili pásmo Stabat Mater. Umelecká recitácia textu Stála Matka bolestivá sa strieda s rozmanitými hudobnými spracovaniami tejto sekvencie pre spevácky zbor (gregoriánsky chorál, Giovanni Nanino, Cantus Catholici, Zoltán Kodály, Giuseppe Tartini).

Svetský koncert, 40 – 60 min.

Vhodný do nesakrálnych priestorov, kultúrnych domov, koncertných sál. Dramaturgia je zložená z diel svetovej a slovenskej zborovej tvorby a úprav ľudových piesní.

Celovečerný koncert, cca 90 min.

Dvojčasťový koncert:

1.časť – sakrálna a sekulárna tvorba,
2.časť – úpravy ľudových piesní v krojoch.

Vokálno-inštrumentálne diela

Ponúkame spoluúčinkovanie pri väčších vokálno-inštrumentálnych formách.
V poslednom období sa TEMPUS podieľal na interpretácii týchto diel:

F. Schubert: Missa in G
P. Procházka: Vianočné pastorále
A. Scarlatti: Salve Regina
S. Mercadante: Requiem breve (slovenská premiéra)
W. A. Mozart: Korunovačná omša C-dur
W. A. Mozart: Missa brevis in d
A. Vivaldi: Gloria
M. Spústa: Missa Basiniensis (premiéra)
P. Staněk: Missa Simplicis (premiéra)
S. Rachmaninov: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
G. Verdi: Aida
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
B. Martinů: Hry o Márii