Jozef Potočár (1977 – 1982) dirigent
významná osobnosť slovenského zborového spevu. Umelecký vedúci, dirigent, zakladateľ Akademického speváckeho združenia, zbor viedol od jeho založenia (november 1977) do konca roku 1982

Valentin Iljin (1977 – 1979) asistent dirigenta
ukrajinský dirigent a zbormajster Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie a Speváckeho zboru Mesta Bratislava. S Akademickým speváckym združením (Tempus) spolupracoval ako asistent dirigenta a hlasový pedagóg od jeho vzniku do júna 1979, kedy odišiel do Ruska

Magdaléna Rovňáková (za sl. Piláriková, 1977 – 1982) speváčka a asistentka diriegenta
pôsobila v zbore pod vedením Jozefa Potočára v rokoch 1977 až 1982. Neskôr sa stala známa ako dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, ktorého umeleckou vedúcou je dodnes.

Blanka Juhaňáková (za sl. Plhalová, 1982 – 1983) speváčka a asistentka dirigenta
V roku 1986 založila v Ružinove spevácky zbor Cantus. Neskôr urobila kariéru ako zbormajsterka Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie. Zároveň je profesorkou dirigovania speváckeho zboru na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave.

Marián Vach (1983) dirigent
Prevzal Akademický spevácky zbor po Jozefovi Potočárovi v januári 1983, zároveň bol dirigentom Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vydržal iba pol roka, pretože na jeseň 1983 nastúpil ako dirigent Štátnej opery v Košiciach. V kariére potom pokračoval ako šéfdirigent Komornej opery v Bratislave, zbormajster Speváckeho zboru Lúčnica a Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie a ako šéfdirigent a umelecký vedúci Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Peter Hradil (1983) dirigent
Umelecky viedol Spevácky zbor bratislavských učiteľov, Spevácky zbor slovenských učiteľov a Spevácky zbor Lúčnica. Pôsobil ako profesor dirigovania speváckeho zboru na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Zomrel v roku 2001. S Akdemickým združením spolupracoval len krátko, keď na jeseň roku 1983 po odchode Mariána Vacha dirigoval zbor na súťažnom festivale v talianskej Gorizii.

Ján Szelepcsényi (1983 – 1984) dirigent Akademického speváckeho zboru od októbra 1983 do marca 1984

Gabriela Macejková (1984) speváčka a asistentka dirigenta v 80. rokoch

Peter Cón (1984 – 1992) dirigent
Bol skladateľom a pôsobil aj ako asistent dirigenta Sľuku. Akademický spevácky zbor viedol od 20. marca 1984 do svojej smrti, 17. októbra 1992. Skolaboval priamo na sústredení zboru a viac sa neprebral. V živote Akademického speváckeho zboru zanechal hlbokú a nezmazateľnú stopu. Skomponoval preň niekoľko skladieb, ktoré sa stali doslova svetoznámymi. Za jeho pôsobenia účinkoval zbor dokonca v slovenskom filme Utekajme, už ide. Dal zboru meno Tempus podľa svojej rovnomennej skladby na Vergiílov text.

Vladimír Daněk (1984) asistent dirigenta

Juraj Jartim (1992 – 1994) dirigent
prevzal zbor po smrti Petra Cóna ešte ako študent VŠMU. Neskôr dirigoval spevácky zbor Technik, Cantus a iné. Je profesorom kompozície na Konzervatóriu v Bratislave.

Miroslava Matisová (za sl. Bučeková 1992 – 1994) asistentka dirigenta
viedli Tempus spoločne s J. Jartimom. Po skončení školy sa presťahovala do Banskej Bystrice, kde sa venuje pedagogickej činnosti a je umeleckou vedúcou vokálnej skupiny Otto voci.

Janka Rychlá (1994 – 1996) dirigentka
Počas pôsobenia v Tempuse bola tiež dirigentkou Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu a asistentka dirigenta Slovenského speváckeho zboru Adoremus. Momentálne vedie spevácky zbor Pressburg Singers, ktorého detská sekcia pravidelne účinkuje v predstaveniach opery SND.

Róbert Faltus (1996 – 2004) dirigent
viedol Tempus pomerne dlhú dobu a priniesol množstvo zaujímavých projektov. Počas jeho pôsobenia vzniklo prvé a zatiaľ aj jediné CD. Viedol aj komorný orchester Orfeus. Pôvodne bol hráčom na violončelo a hudobným teoretikom, zaoberal sa folkloristikou. Odišiel pracovne do Španielska, kde sa oženil a momentálne tam aj pôsobí. Vedie niekoľko hudobných telies a organizuje workshopy a kurzy.

Zuzana Chlpíková (za sl. Žňavová 2002 – 2006) hosťujúca dirigentka, dirigntka
prišla do Tempusu ešte ako študentka VŠMU, kde založila a viedla orchester a zbor Soozvuk. Potom pôsobila ako asistentka dirigentky v Lúčnici a momentálne je riaditeľkou ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave. V zbore stále pôsobí ako speváčka.

Slovenka Benková (2004 – 2005) dirigentka
mladá dirigentka pôvodom zo Srbska. Po R. Faltusovi prevzala nie len Tempus, ale aj orchester Orfeus. V zbore sa však zdržala krátko, pretože jej predstavy o budúcej kariére boli iné.

Katarína Krúpová (2006 – 2008) dirigentka
ďalšia mladá dirigentka, absolventka VŠMU, ktorú si aj speváci Tempusu obľúbili. Jej životná cesta ju zaviala na Oravu, kde si založila rodinu.

Monika Dzurovčinová, speváčka, asistentka dirigenta
dlhoročná speváčka, ktorej všestranný hudobný talent využíva zbor pri vedení delených skúšok a niektorých koncertov.

Juraj Chlpík (od 2008) dirigent