V súčasnosti diriguje zbor Juraj Chlpík. Svoje široké umelecké, najmä spevácke skúsenosti nadobudol ako člen mnohých významných telies. Dodnes aktívne pôsobí v Slovenskom speváckom zbore Adoremus. Spolupracoval so speváckym zborom Lúčnica, Speváckym zborom Konzervatória v Bratislave, externým zborom Opery SND, Slovenským komorným zborom, Speváckym zborom mesta Bratislava, Philharmonia Chor Wien a Speváckym zborom Slovenskej filharmónie.

Hudobné vzdelanie získal na Základnej umeleckej škole vo Vrábľoch a súkromným štúdiom spevu u profesorky Jany Billovej. Zborovému dirigovaniu sa aktívne venuje od roku 2008, keď začal viesť Spevácky zbor TEMPUS. 

Bývalí dirigenti

V minulosti zbor viedli dirigenti Jozef Potočár, Peter Cón, Róbert Faltus, Zuzana Žňavová a Katarína Krupová. So zborom spolupracovali kratší čas aj ďalšie osobnosti, ako Marián Vach, Peter Hradil, Juraj Jartim, Pavol Bagin, Ján Miškovič, Janka Rychlá.

Pomerne dlhý čas sa spevákom venoval aj hlasový pedagóg Ladislav Gubka.