3. september 1999 Zurbano, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

4. september 1999 Ordoñana, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

5. september 1999 Elciego, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

6. september 1999 Armiñón, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

7. september 1999 Vitoria-Gasteiz, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

8. september 1999 Murguía, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

9. september 1999 Delika, Španielsko
koncert v rámci festivalu XVIII Semana coral international de Álava

11.september 1999 Lerma, Španielsko
koncert v rámci festivalu Jormadas internationáles de musica choral

12. september 1999 Sotillo de la Ribera, Španielsko
koncert v rámci festivalu Jormadas internationáles de musica choral

13. september 1999 Villarcayo, Španielsko
koncert v rámci festivalu Jormadas internationáles de musica choral

14. september 1999 Burgos, Španielsko
koncert v rámci festivalu Jormadas internationáles de musica choral

21. október 1999 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava
koncert venovaný Vladimírovi Slujkovi, Hanušovi Domanskému, Jozefovi Peškovi, mužská spevácka skupina

22. október 1999 Kostol sv. Jakuba, Trnava
koncert v rámci festivalu Trnavské zborové dni '99

27. november 1999 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Festival slovenskej zborovej tvorby

16. december 1999 Fakulta architektúry STU v Bratislave
Happenning Architekti do 2000


dirigent: Róbert Faltus

19. máj 1998 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
diplomový koncert Tomáša Boroša

16. december 1998 Hlavné námestie, Bratislava
koncert

17. december 1998 Kaštielska ul., Bratislava – Prievoz
koncert

18. december 1998 koncert Evanjelický kostol, Bratislava – Petržalka
koncert

26. december 1998 Evanjelický kostol, Pezinok
koncert

28. december 1998 Veľký evanjelický kostol, Panenská ul., Bratislava
koncert


dirigent: Róbert Faltus

10. január 1997 Kostol povýšenia svätého kríža, Bratislava
novoročný koncert

25. apríl 1997 Dvorana VŠMU v Bratislave
profilový koncert R. Faltusa

27. apríl 1997 Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom
koncert

18. máj 1997 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
spoločný koncert so speváckym zborom A Contretemps z Francúzska

18. október 1997 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia zboru a 5. výročia úmrtia P. Cóna

13. december 1997 Kostol Panny Márie Snežnej, Kalvária, Bratislava
vianočný koncert

14. december 1997 Evanjelický kostol, Petržalka
vianočný koncert

18. december 1997 Kostol Narodenia Panny Márie, Bratislava
vianočný koncert

20. december 1997 Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Petržalka
vianočný koncert

21. december 1997 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
vianočný koncer


dirigent: Róbert Faltus

3. jún 1996 Kostol sv. Štefana – kapucíni, Bratislava
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

4. jún 1996 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

8. jún 1996 Rímskokatolícky farský kostol, Horw, Luzern, Švajčiarsko
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

26. septemeber 1996 Planetárium, Žiar nad Hronom
Obnovenie planetária, dirigentka: Janka Rychlá

3. otkóber 1996 Aula Univerzity v Osnabrücku, Nemecko
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

4. október 1996 Lamberti-Kirche, Ostercappeln, Nemecko
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

8. november 1996 Rímskokatolícky kostol, Hurbanovo
koncert pri príležitosti osláv výročia hurbanovskej hvezdárne, dirigentka: Janka Rychlá

15. november 1996 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
koncert v rámci Festivalu slovenskej zborovej tvroby, dirigentka: Janka Rychlá

19. december 1996 Kostol sv. Ladislava, Bratislava
vianočný koncert, dirigent: Róbert Faltus

20. december 1996 kostol alžbetínok, Bratislava
vianočný koncert, dirigent: Róbert Faltus

17. február 1995 Slávičie údolie, Bratislava
koncert

21. september 1995 Bojnice
40. výročie založenia ZOO Bojnice

12. november 1995 Dóm sv. Martina
koncert v rámci festivalu Melos-étos '95

2. december 1995 Soisy s/Seina, Francúzsko
koncert

3. december 1995 Draveil, Francúzsko
koncert

4. december 1995 Kaplnka seminára, Coutances, Francúzsko
koncert

5. december 1995 Englise Notre-Dame du Voeu, Cherbourg, Francúzsko
koncert

7. december 1995 Seint-Lô, Francúzsko
Spoločný koncert so Speváckym zborom konzervatória v Saint-Lô

16. december 1995 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
vianočný koncert


dirigentka: Janka Rychlá

6. február 1994 kostol, Stupava
koncert, dirigent: Juraj Jartim

18. február 1994 Slávičie údolie, Bratislava
Spomienkové stretnutie Ústrednej rady SZPB pri príležitosti 49. výročia tragických udalostí pri Melku, dirigentka: Janka Rychlá

17. apríl 1994 Divadelné štúdio VŠMU (Reduta), Bratislava
Sancta Susanna, opera v jednom dejstve

7. máj 1994 Divadelné štúdio VŠMU (Reduta), Bratislava
Rusalka, opera

5. máj 1994 cintorín, Bratislava – Petržalka
Spomienkové stretnutie na počesť obetí bývalého koncetračného tábora v Petržalke, dirigentka: Mirka Bučeková

19. máj 1994 Ústav mentálne postihnutých, Bratislava
koncert, dirigentka: Janka Rychlá

2. jún 1994 VŠMU v Bratislave
ročníková práca Mirky Bučekovej, dirigentka: Mirka Bučeková

30. jún 1994 Slovenská národná galéria
otvorenie stálych expozícií Umenie Slovenska, dirigentka: Janka Rychlá

28. august 1994 Dunajská streda
Gala program Žijeme tu spolu, dirigentka: Janka Rychlá

26. november 1994
Nová slovenská hudba, dirigentka: Janka Rychlá

18. február 1993 Líščie údolie, Bratislava
konferencia protifašistických bojovníkov, dirigent: Juraj Jartim

19. marec 1993 Domov dôchodcov, Stromová ul., Bratislava
koncert, dirigent: Juraj Jartim

23. marec 1993 PKO, Bratislava
zjazd KDH, dirigent:  Juraj Jartim

20. jún 1993 Ravelsbach, Rakúsko
Kreissängerfest, dirigent: Juraj Jartim

3. otkóber 1993 rímskokatolícky kostol, Prievoz
omša O, bone Jesu Oslman, dirigent: Juraj Jartim

17. november 1993 Aula UK v Bratislave
II. Slávnostný vianočný koncert, dirigenti: Juraj Jartim, Mirka Bučeková

24. november 1993 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Komorný a zborový koncert z tvorby Petra Cóna, dirigenti: Juraj Jartim, Mirka Bučeková

9. december 1993 Žilina
koncert, dirigenti: Juraj Jartim, Mirka Bučeková

10. december 1993 Farský kostol, Banská Bystrica
koncert, dirigenti: Juraj Jartim, Mirka Bučeková

11. december 1993 Veľký Krtíš
koncert, dirigenti: Juraj Jartim, Mirka Bučeková

2. apríl 1992 Slavín, Bratislava
výročie oslobodenia Bratislavy, dirigent: Peter Cón

17. máj 1992 Slovenská národná galéria, Bratislava
Deň múzeí, dirigent:  Peter Cón

17. máj 1992 Slovenská národná galéria, Bratislava
Deň múzeí, dirigent:  Peter Cón

28. máj 1992 Walburgis-Kirche, Venne, Nemecko
koncert, dirigent: Peter Cón

31. máj 1992 námestie, Ostercapelln, Nemecko
vystúpenie na námestí, dirigent: Peter Cón

15. júl 1992 Bregninge kirke, Aeroskobing, Dánsko
koncert, dirigent: Peter Cón

16. júl 1992 Marstal kirke, Aeroskobing, Dánsko
koncert, dirigent: Peter Cón

17. júl 1992 Marstal kirke, Aeroskobing, Dánsko
koncert, dirigent: Peter Cón

19. júl 1992 Geoteborg, Švédsko
koncert, dirigent: Peter Cón

15. október 1992 Hurbanovo
Odhalenie pamätníka 150. výročia narodenia Mikuláša Konkolyho-Thégeho (1842 – 1916), dirigent Peter Cón

15. október 1992 kostol, Hurbanovo
koncert, Peter Cón

16. október 1992 hvezdáreň, Hurbanovo
Otvorenie obnovenej hvezdárne v Hurbanove, dirigent: Peter Cón

20. október 1992 Plavecký Peter
Zakladanie medzinárodnej ochranárskej zóny, dirigent: Juraj Jartim

13. november 1992 Trnava
Trnavské zborové dni, cena SHF za interpretáciu skladby P. Cóna Tempus, dirigent: Juraj Jartim

15. marec 1991 Veľký evanjelický kostol, Panenská ul., Bratislava
benefičný koncert pre postihnuté deti liečené stereotaxiou

1991 Budapešť, Maďarsko
koncert

12. apríl 1991 Dom dôchodcov, Limbova ul., Skalica
koncert pre skaličanov

20. apríl 1991 Bratislava
jarný koncert

30. apríl 1991, Bratislava
za prítomnosti vládneho protokolu, E. Suchoň: Aká si mi krásna

1. máj 1991 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Zakladajúca schôdza obnovenia Rotary klubu Bratislava

5. máj 1991 Blumntálsky kostol, Bratislava
koncert

19. máj 1991 Slovenská národná galéria
Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

19. máj 1991 Slovenská národná galéria
Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

8. jún 1991 Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
Večery novej hudby

30. jún 1991 Kultúrny dom, Bratislava – Rača
Oslavy Cyrila a Metoda

5. júl 1991 Slovenská národná galéria
Benefičný koncert na podporu Fondu detskej onkológie

28. júl 1991 Všeúčelová hala, Tatranská Lomnica
Ralley FICC, 52. stretnutie karavanistov

29. júl 1991 kostol, Spišská Sobota
koncert

2. september 1991 SVŠT
Doc. Javor 60. ročný

11. október 1991 Koncertná sála JAMU, Brno
Expozice experimentální hudby IV

14. september 1991 Kultúrny dom, Dunajská Lužná
Spoločný koncert so speváckym zborom Singgemeinschaft Ravelsbach, dirigent: Hans Schlager

27. október 1991 kostol, osada Húšky
koncert po sv. omši

10. december 1991 Bratislava
vystúpenie pre dôchodcov ministerstva kultúry

19. december 1991 Modrý kostolík, Bratislava
koncert

28. december 1991 Malacky
koncert


dirigent: Peter Cón

22. február 1990 Námestie P. O. Hviezdoslava
míting SNS pred sochou P. O. Hviezdoslava

10. marec 1990 Veľký evanjelický a.v. kostol na Panenskej ulici v Bratislave
koncert

27. jún 1990 Bratislavský hrad
vystúpenie pre vládu SR

5. október 1990 Bratislava
koncert v rámci BHS


dirigent: Peter Cón