11. január 2009 Kostol Krista Kráľa, Melek | Foto
Trojkráľový koncert

11. január 2009 Kostol preblahoslavenej Panny Márie, Vráble
Trojkráľový koncert

26. apríl 2009 Kostol sv. Margity, Čataj | Foto
Spoločný koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca

3. máj 2009 Kostol sv. Anny, Veľký Grob | Foto
Spoločný koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca

14. jún 2009 Veľká zasadačka MsÚ vo Vrábľoch
Koncert úprav ľudových piesní

20. október 2009 Empírové divadlo, Hlohovec
Koncert „Prichádza pieseň‟ zostavený z diel Petra Cóna

3. november 2009 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Koncert „Prichádza pieseň‟ venovaný nedožitým 60. narodeninám Petra Cóna
Záznam: Rádio Devín

14. november 2009 Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
Koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Breve

15. november 2009 Kostol sv. Mikuláša, Senec
Koncert a účinkovanie na sv. omši so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Brevea

8. december 2009 Farský kostol v Liesingu, Viedeň
Adventný koncert

14. december 2009 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
Vianočný koncert


dirigent: Juraj Chlpík

28. marec 2008 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
Koncert pri príležitosti 30. výročia ASZ TEMPUS, dirigenti: Róbert Faltus, Katarína Krúpová, Zuzana Žňavová

29. marec 2008 Kostol sv. Jakuba staršieho, Prašice
Koncert pri príležitosti 30. výročia ASZ TEMPUS, dirigentka: Katarína Krúpová

15. júl 2008 Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
Koncert, dirigent: Juraj Chlpík

5. november 2008 Účelové zariadenie Ministerstva Vnútra, Bratislava
Vystúpenie na kongrese farmaceutov, dirigent: Juraj CHlpík

28. november 2008 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava
Spoločný koncert so speváckym zborom Gruppo Corale Sassocorvaro – Montefeltro z Talianska, dirigentka: Monika Dzurovčinová

14. december 2008 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
Vianočný koncert, dirigent: Juraj Chlpík

15. december 2008 Kaštieľ, Ivánka pri Bratislave
Vianočný koncert, dirigent: Juraj Chlpík

21. január 2007 Aula Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Kultúrne vystúpenie pre Slovenskú lekárnicku komoru

21. apríl 2007 Hudobná sieň Bratislavkého hradu, Bratislava
Súťažný festival Slovakia Cantat, I. ročník – strieborné pásmo

22. apríl 2007 Kostol sv. Jakuba staršieho, Prašice
Koncert

20. máj 2007 Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, Bratislava
Koncert

12. október 2007 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
Spoločný koncert so speváckym zborom Cor l`Aubadera z Móra d`Ebre, Španielsko, dirigent: Róbert Faltus

15. december 2007 Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, Bratislava
Vianočný koncert

16. december 2007 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
Vianočný koncert

17. december 2007 Kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka
Vianočný koncert


dirigentka: Katarína Krúpová

10. mája 2006 Dom kultúry Zrkadlový háj, Bratislava – Petržalka
Koncert, dirigentka: Zuzana Žňavová

13. decembra 2006 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
Koncert vianočných piesní a kolied, dirigentka: Katarína Krúpová

22. november 2005 Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava
koncert v rámci festivalu Orfeus 2005, J. Beneš: Žalmy – premiéra

16. december 2005 Kostol sv. Štefana – kapucíni, Bratislava
vianočný koncert

18. december 2005  Evanjelický a. v. kostol, Panenská ulica, Bratislava
vianočný koncert, J. Beneš: Žalmy, organ: Ján Vladimír Michalko

19. december 2005 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
vianočný koncert


dirigentka: Zuzana Žňavová

 

23. marca 2004 Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
Diplomový koncert Zuzany Žňavovej, dirigentka: Zuzana Žňavová

17. júna 2004 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
koncert s Orchestrom Orfeus, dirigent: Róbert Faltus

24. júna 2004 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
koncert s Orchestrom Orfeus, dirigent: Róbert Faltus

23. októbra 2004 Evanjelický kostol, Banská Štiavnica
Mosty Európy, koncert sakrálnej a svetskej zborovej tvorby, dirigent: Róbert Faltus

december 2004
vianočný koncert, dirigentka: Slovenka Benková

19. decembra 2004
vianočný koncert, dirigentka: Slovenka Benková

11. júla 2003 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
letný koncert

13. júla 2003 Kostol povýšenia sv. kríža, Bratislava – Petržalka
letný koncert

15. júla 2003 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
letný koncert

5. novembra 2003 Koncertná sála ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho, Šamorín
jesenný koncert

30. novembra 2003 Centrum spirituality Loyola, Ivanke pri Dunaji
jesenný koncert

20. decembra 2003 Kostol sv. Jakuba, Bratislava – Rača
Vítanie betlehemského svetla

dirigent: Róbert Faltus

15. máj 2002 Kostol sv. Štefana, Stupava
Stretnutie v piesni v rámci cyklu koncertov spolu so speváckym zborom Cor Aulos (Španielsko), dirigent: Róbert Faltus

16. máj 2002 Sieň umení EUNIKA, Modra
Stretnutie v piesni v rámci cyklu koncertov spolu so speváckym zborom Cor Aulos (Španielsko), dirigent: Róbert Faltus

17. máj 2002 V-klub, Bratislava
Stretnutie v piesni v rámci cyklu koncertov spolu so speváckym zborom Cor Aulos (Španielsko), dirigent: Róbert Faltus

18. máj 2002 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Stretnutie v piesni v rámci cyklu koncertov spolu so speváckym zborom Cor Aulos (Španielsko), dirigent: Róbert Faltus

19. máj 2002 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
Stretnutie v piesni v rámci cyklu koncertov spolu so speváckym zborom Cor Aulos (Španielsko), dirigent: Róbert Faltus

15. december 2002 Kostol Ducha svätého, Dúbravka
vianočný koncert, dirigentka: Zuzana Žňavová

17. december 2002 Kostol Povýšenia sv. kríža, Bratislava
vianočný koncert, dirigentka: Zuzana Žňavová

20. december 2002 Centrum spirituality Loyola, Ivanka pri Dunaj
vianočný koncert, dirigentka: Zuzana Žňavová

14. február 2001 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
valentínsky koncert

6. júl 2001 Evanjelický kostol, Hybe
Skladateľ a ľudová pieseň – M. Schneider-Trnavský

7. júl 2001 Evanjelický kostol, Východná
Skladateľ a ľudová pieseň – M. Schneider-Trnavský, koncert v rámci 47. ročníka folklórneho festivalu vo východnej

7. júl 2001 Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš
Skladateľ a ľudová pieseň – M. Schneider-Trnavský

7. júl 2001 festivalové pódium, Východná
Jánske ohne na Olivera, vystúpenie v rámci 47. ročníka folklórneho festivalu vo Východnej

8. júl 2001 Evanjelický kostol, Važec
Skladateľ a ľudová pieseň – M. Schneider-Trnavský

28. september 2001 Brezová pod Bradlom
koncert

29. september 2001 Dom kultúry, Senica
Vystúpenie v rámci IV. Medzinárodného festivalu zborového spevu

25. október 2001 Kostol sv. Johanna, Bohtme, Nemecko
koncert

27. október 2001 kostol, Ostercappeln, Nemecko
koncert po sv. omši

15. december 2001 Koncert Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Bratislava
Vítanie svetla, benefičný koncert pri príležitosti slávnostného odovzdávania betlehemského svetla

18. december 2001 Farský kostol sv. Margity, Bratislava – Lamač
Vítanie svetla, predvianočný koncert

20. december 2001 Kostol povýšenia svätého kríža, Bratislava
Vítanie svetla, predvianočný koncert


dirigent: Róbert Faltus

10. apríl 2000 galéria Artotéka
vernisáž výstavy

7. júl 2000 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava
Spev je mostom medzi nami, slávnostný koncert so speváckym zborom Agios Dometios Municipal Choir z Nikózie, Cyprus

22. september 2000 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
jesenný koncert

25. september 2000 Kostol sv. Dona Bosca, Bratislava – Trnávka
jesenný koncert

27. september 2000 Gréckokatolícky Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Bratislava
jesenný koncert

21. december 2000 Gréckokatolícky Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Bratislava
koncert


dirigent: Róbert Faltus