1. celoslovenský festival speváckych zborov dospelých B-kategórie
17. októbra 1981, Dom kultúry ROH Banská Bystrica
Zbor získal A kategóriu, dirigent: Jozef Potočár

Bratislavské hudobné slávnosti
30. novembra 1981, Bratislava
dirigent: Jozef Potočár

13. Slávnosti zborového spevu a celoslovenská súťaž speváckych zborov A kategórie O zlatý veniec mesta Bratislavy
24. mája 1982, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Zbor obhájil A kategóriu, v Zlatom venci získal 2. pásmo, dirigent: Jozef Potočár

Medzinárodná zborová súťaž Bélu Bartóka, X. ročník
4. – 9. júla 1982, Debrecín, Maďarsko
5. miesto v kategórii miešaných zborov, 8. miesto vo folklórnej kategórii, dirigent: Jozef Potočár

Zlatý veniec mesta Bratislavy 1983
16. apríla 1983, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
dirigent: Marián Vach

Madzinárodná súťaž zborového spevu
30. augusta – 7. septembra 1983, Gorizia, Taliansko
7. miesto v hlavnej súťaži, 3. miesto vo folklórnej kategórii, dirigent: Peter Hradil

Zlatý veniec mesta Bratislavy 1984
8. apríla 1984, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
dirigent: Peter Cón

Zlatý veniec mesta Bratislavy 1985
24. apríla 1985, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
3. pásmo, zbor obhájil A kategóriu, dirigent: Peter Cón

Akademická Banská Bystrica
25. – 27. októbra 1985, Aula Pedagogickej fakulty, Banská Bystrica, dirigent: Peter Cón

Zlatý veniec mesta Bratislavy 1986
20. apríla 1986, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
2. pásmo, dirigent: Peter Cón

XIII. slávnosti slovenskej hudobnej tvorby
13. februára 1987, Mozartova sieň, Bratislava, dirigent: Peter Cón

Medzinárodné bienále zborového spevu v Saint-Priest v Lyone
27. júna – 8. júla 1987, Lyon, Francúzsko, dirigent: Peter Cón

Zlatý veniec mesta Bratislavy 1987
9. apríla 1986, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
3. pásmo, dirigent: Peter Cón

La sema coral international de Alava – Vitória
2. – 9. septembra 1987, festival zborového spevu, Langiego, Treviňo, Moredo, Oyon, Laudio, Bovedo, Santa Cruz de Campezo, Bernedo, Vitoria – Španielsko
dirigent: Peter Cón

Bratislavské hudobné slávnosti
5. októbra 1990, Bratislava
dirigent: Peter Cón

Súťaž zborového spevu, Budapešť
23. – 27. marca 1991, Budapešť, Maďarsko
zlatý diplom, dirigent: Peter Cón

Večery novej hudby
8. jún 1991, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava
dirigent: Peter Cón

Trnavské zborové dni
13. november 1992, Trnava
Cena Slovenského hudobného fondu za interpretáciu skladby Petra Cóna Tempus, dirigent: Juraj Jartim

Nová slovenská hudba
26. november 1994, Bratislava, dirigentka: Janka Rychlá

Melos-étos '95
12. november 1995, Dóm sv. Martina, Bratislava
dirigenta: Janka Rychlá

Festival slovenskej zborovej tvorby
15. novembra 1996, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
dirigentka: Janka Rychlá

XVIII Semana coral international de Álava
3. – 9. septembra 1999, Zurbano, Ordoñana, Elciego, Armiñón, Vitoria-Gasteiz, Murguía, Delika – Španielsko
dirigent: Róbert Faltus

Jormadas internationáles de musica choral
11. – 14. septembra 1999, Lerma, Sotillo de la Ribera, Villarcayo, Burgos – Španielsko
dirigent: Róbert Faltus

Trnavské zborové dni '99
22. októbra 1999, Kostol sv. Jakuba, Trnava
dirigetn: Róbert Faltus

Festival slovenskej zborovej tvorby
27. novembra 1999, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
dirigent: Róbert Faltus

Folklórny festival Východná, 47. ročník
6. – 8. júla 2001, Východná
dirigent: Róbert Faltus

IV. Medzinárodný festival zborového spevu
29. septembra 2001, Dom kultúry, Senica
dirigent: Róbert Faltus

Študentský festival súčasnej hudby Orfeus 2005
22. – 24. novembra 2005, Pállfyho palác na Zámockej ulici, Bratislava
dirigentka: Zuzana Žňavová (Chlpíková)

1. medzinárodný festival zborov v Bratislave Slovakia cantat 2007
19. – 22. apríla 2007, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava
strieborné pásmo, dirigentka: Katarína Krúpová

Námestovské hudobné slávnosti
14. – 16. mája 2010, Kostol sv. Šimona a Júdu, Námestovo
strieborné pásmo, dirigent: Juraj Chlpík

Musica sacra Bratislava
20. – 23. mája 2010, Kostol najsvätejšieho spasiteľa – jezuiti, Bratislava
hosť festivalu, dirigent: Adrián Kokoš

Musica sacra Bratislava
26. – 28. mája 2011, Kostol najsvätejšieho spasiteľa – jezuiti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
strieborné pásmo, dirigent: Juraj Chlpík

Festival zborového spevu V. F. Bystrého
15. októbra 2011, Stará radnica, Banská Bystrica
dirigent: Juraj Chlpík

Slovakia Folk
19. – 21. júla 2012, Bratislava
hosť festivalu, dirigent: Juraj Chlpík

Celoslovenská prehliadka speváckych zborov
20. októbra 2012, Aula Ekonomickej univerzity UMB, Banská Bystrica
strieborné pásmo, dirigent: Juraj Chlpík

Prehliadka speváckych zborov Vianočné impresie
8. decembra 2012, Kino Mladosť, Piešťany
dirigentka: Zuzana Chlpíková

Medzinárodný festival speváckych zborov ECHO 2013
5. – 6. októbra 2013, Hodonín, Česká republika
dirigent: Juraj Chlpík