3. marec 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Účinkovanie na sv. omši

3. marec 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Koncert

21. marec 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Sedem posledných slov Krista na kríži. Duchovné zamyslenie nad siedmimi poslednými vetami Pána Ježiša na kríži. Spoluúčinkovanie na pobožnosti organizovanej ZUŠ sv. Cecílie. Priamy prenos rádio Mária, záznam rádio Lumen.

3. apríl 2019 Kostol sv. Dona Bosca, Bratislava-Trnávka | Plagát
Vokálno-scénické vystúpenie v rámci cyklu podujatí Pôstne stredy pri príležitosti osláv 80. výročia farnosti. Spoluúčinkovali: Eva šušková – soprán, Peter Mazalán – barytón, réžia a scénografia, Igor Repka – perkusie.

29. máj 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Ad majorem Dei Gloriam, sv. omša z vigílie Nanebovstúpenia Pána a hudobno-meditačné pásmo. Pripravili žiaci speváckej triedy Zuzany Vasekovej, sr. Žofia Daniščáková zo ZUŠ sv. Cecílie v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul a spevácky zbor Tempus. Dirigovala Zuzana Vaseková.

29. september 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Účinkovanie na sv. omši

29. september 2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Hodový koncert

5. október 2019 Dom kultúry Bratislava-Dúbravka
Slávnostný večer venovaný 170. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava, ktorý organizovalo občianske združenie Návraty k pokladom.

30. október 2019 Karloveské centrum kultúry
Slávnostný večer venovaný 170. výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava, ktorý organizovalo občianske združenie Návraty k pokladom.

10. november 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov
Svätá omša za zosnulých občianskeho združenia Slnečnica Slovensko

22. november 2019 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov
Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie. Spoluúčinkoval Spevácky zbor ZUŠ sv. Cecílie, žiaci a pedagógogovia. Organ: Peter Stankovič. Dirigovali: Zuzana Vaseková, Juraj Chlpík a Zuzana Chlpíková.

2. december 2019 Modrý kostolík, Bratislava
Svätá omša pri príležitosti novény sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

14. december 2019 Koncertná sieň O. Trebitshovej, ZUŠ Miloša Rupledta, Bratislava
Vianočný koncert. Účinkovali: Martina Zafková – soprán, Denisa Šlepkovská – mezzosoprán, Ján Vaculík – tenor, Eduard Lenner – klavír, Spevácky zbor Tempus.


dirigent: Juraj Chlpík

28. február 2018 Kostol sv. Vincenta de Pual, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Spoluúčinkovanie na pobožnosti krížovej cesty v spolupráci so ZUŠ sv. Cecílie. Spolúčinkoval Komorný orchester ZUŠ sv. Cecílie, dirigent: Marco Vlasák

26. máj 2018 Koncertná sieň Klarisky, Bratislava | Pozvánka | Plagát | Progam
Slávnostný koncert k 40. výročiu vzniku Speváckeho zboru Tempus. Spoluúčínkovala Júlia Pechová (klavír). Sprievodné slovo: Sibyla Mislovičová

20. jún 2018 Dóm sv. Martina, Bratislava | Pozvánka | Bulletin
Spolúčinkovanie pri sv. omši v rámci osláv 20. výročia ZUŠ sv. Cecílie. Spoluúčinkoval Komorný orchester a Komorný zbor ZUŠ sv. Cecílie, dirigovali Marco Valsák a Zuzana Vaseková. Organ: Dušan Gabčo

28. september 2018 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Chrámový koncert pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul a ružinovských hodov. Spoluúčinkoval Komorný zbor ZUŠ sv. Cecílie, zbormajsterka: Zuzana Vaseková a žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie.

22. november 2018 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov | Plagát | Bulletin
Slávnostná omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie. Spolúčinkoval Komorný zbor ZUŠ sv. Cecílie, žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie. Dirigovala Zuzana Vaseková.

29. november 2018 Kostol sv. Františka z Assisi, Bratisava-Karlova Ves
Účinkovanie na sv. omši v rámci Novény k Nepoškvrnenej Panne Márii.

13. december 2018 Fakulta architektúry STU v Bratislave
Vystúpenie na vianočnom vešierku akademickej obce FA STU v Bratislave

19. december 2018 Kostol povýšenia sv. Kríža, Žiar nad Hronom | Pozvánka
Adventný koncert. J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře!
Spolúúčinkujú: Ján Vaculík (tenor), Denisa Šlepkovská (mezzosoprán), Martina Zaťková (soprán), Ivan Zvarík (bass), Eduard Lenner (klavír), Vladimír Šranko (organ, klavír), sprievodné slovo: Sibyla Mislovičová


dirigent: Juraj Chlpík

7. január 2017 Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Trenčianske Jastrabie
Trojkráľový koncert

8. január 2017 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
účinkovanie na sv. omši a trojkráľový koncert

4. február 2017 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava | Plagát
Slávnostný koncert venovaný 60. výročiu Speváckeho zboru Technik. Spoluúčinkovali: Spevácky zbor Technik, dirigentky: Petra Torkošová a Zuzana Buchová Holičková, Spevácky zbor Cantus, dirigent: Juraj Jartim a Spevácky zbor Technik akademik, dirigent: Pavol Procházka, sprievodné slovo: Juraj Caránek a Sibyla Mislovičová

26. marec 2017 Kostol Najsvätejšej Trojice, Zálesie | Pozvánka
Pôstny koncert Stabat Mater, umelecký prednes: Helena Adamovičová

22. apríl 2017 Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál, Bratislava | Plagát | Bulletin
Veľkonočný koncert so speváckym zborom Voci Allegre z Trnavy, dirigent: Andrej Rapant

8., 12. a 13. júna 2017 Karloveské centrum kultúry, Bratislava
Vystúpenie Operného štúdia Konzervatória v Bratislave. B. Martinů: Hry o márii. Réžia: Roman Bajzík, dirigent: Daniel Simandl

11. jún 2017 Kostol Najsvätejšej Trojice, Zálesie
Slávnostná hodová svätá omša. W. A. Mozart: Missa brevis in d, KV 65. Komorný orchester Technik, dirigent: Mirko Krajči

26. jún 2017 Kostol sv. Jána z Mathy, Bratislava
Účinkovanie pri slávnostnej sv. omši v rámci spomienky na sv. Josemaríu Escrivu, celebroval Mons. Jozef Haľko

10. december 2017 Kostol všetkých svätých – františkáni, Hlohovec
Adventný koncert organizovaný Združením kresťanských seniorov v Hlohovci | Plagát

14. december 2017 Aula Emila Beňuša, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava
Vystúpenie na Slávnostnom zasadnutí akademickej obce Fakulty architektúry STU v Bratislave


dirigent: Juraj Chlpík

26. máj 2016 Kostol sv. Petra a Pavla, Záhorská Bystrica
Májový koncert Speváckeho zboru Tempus, sprievodné slovo: Ulrich Ulman

22. jún 2016 Kostol sv. Jána z Mathy, Bratislava
Účinkovanie pri slávnostnej sv. omši v rámci spomienky na sv. Josemaríu Escrivu, celebroval Mons. Jozef Haľko, dirigentka: Monika Dzurovčinová

20. september 2016 Aula Emila Beňuša, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bratislava
Vystúpenie v rámci slávnostného otvorenia školského roku pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Fakulty architektúry STU v Bratislave

15. október 2016 Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Dekýš
Koncert

16. október 2016 Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Dekýš
Účinkovanie na sv. omši

19. november 2016 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuiti, Bratislava | Plagát | Program | Foto
Priateľský koncert so speváckymi zbormi Machterscher Kontrapunkt z Nemecka (dirigent: Christian Wolf) a Boni discipuli z Brna (dirigentka: Kaya Havelková) v spolupráci s hudobnou agentúrou Music and Friends

20. november 2016 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Účinkovanie na sv. omši

20. november 2016 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Most pri Bratislave
Koncert, sprievodné slovo: Ulrich Ulman

27. november 2016 Kostol Najsvätejšej Trojice, Zálesie | Plagát | Program
Adventný koncert spoluúčinkoval Komorný orchester Technik, dirigent: Mirko Krajči, soprán: Andrea Pietrová, tenor: Vladislav Vanta, sprievodné slovo: Henrieta a Peter Rafajoví

12. december 2016 Fakulta Architektúry STU v Bratislave
Vystúpenie na Slávnostnom zasadnutí akademickej obce Fakulty architektúry STU v Bratislave

17. december 2016, Kostol sv. Ondreja, Voderady | Plagát 1 | Plagát 2
Adventný koncert. Spoločné predvianočné vystúpenie so speváckym zborom Prameň z Voderád v rámci tradičných Predvianočných trhov


dirigent: Juraj Chlpík

28. január 2015 Koncertná sieň Pálffyho paláca na Zámockej ulici, Bratislava
Vystúpenie na novoročnom koncerte ZUŠ sv. Cecílie, dirigent: Rastislav Buchta

22. február 2015 Kostol Svätej Rodiny, Bratislava – Petržalka 
Pôstny koncert Stabat Mater spojený s účinkovaním na sv. omši. Umelecký prednes: Helena Adamovičová

13. marec 2015 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
Spoluúčinkovanie pri krížovej ceste organizovanej ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, záznam Rádio Lumen

26. apríl 2015 Námestie, Svätý Jur
Vystúpenie ako hosť programu v rámci Svätojurských hodov 2015, dirigentka: Monika Dzurovčinová

5. máj 2015 Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava
Koncert v rámci výstavy Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní venovaný 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny

28. október 2015 Námestie M. R. Štefánika, Bratislava
Vystúpenie v rámci Spomienky na obete Dunaja organizovanej Magistrátom hl. mesta Bratislavy a BKaIS

13. november 2015 Historická radnica, Levoča
Spoločný koncert so speváckym zborom Chorus minor z Levoče

14. november 2015 Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Dlhé Klčovo
Účinkovanie na božskej liturgii (S. Rachmaninov: Liturgia Sv. Jána Zlatoústeho) a koncert

15. november 2015 Farský chrám archanjela Michala, Závadka
Účinkovanie na božskej liturgii

28. november 2015 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava
Spoločný koncert so speváckym zborom ChorGemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering z Nemecka

7. december 2015 Aula Fakulty architektúry STU v Bratislave
Predvianočné vystúpenie na výročnom slávnostnom zasadnutí akademickej obce Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

17. december 2015 Farský kostol sv. Michala, Skalica
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, spoluúčinkovali: Spevácky zbor Stella, Orchester ZUŠ v Senci Fantázia, Mucha quartet, soprán: Zuzana Szabó alt: Angelika Zajícová, tenor: Matúš Šimko, bas: Emanuel Debnár, dirigent: Tomáš Šelc

18. december 2015 Farský kostol sv. Mikuláša, Senec
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, spoluúčinkovali: Spevácky zbor Stella, Orchester ZUŠ v Senci Fantázia, Mucha quartet, soprán: Zuzana Szabó alt: Angelika Zajícová, tenor: Matúš Šimko, bas: Emanuel Debnár, dirigent: Tomáš Šelc

19. december 2015 Kostol Zvestovania Pána – františkáni, Bratislava
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, spoluúčinkovali: Spevácky zbor Stella, Orchester ZUŠ v Senci Fantázia, Mucha quartet, soprán: Zuzana Szabó alt: Angelika Zajícová, tenor: Matúš Šimko, bas: Emanuel Debnár, dirigent: Tomáš Šelc


dirigent: Juraj Chlpík

15. február 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov 
Spoločný koncert so spváckymi zbormi Coro Laudamus z Piešťan a Kysuca z Čadce. Sergej Rachmaninov: Liturgia svätého Jána Zlatoústeho. Dirigent: Ján Procházka

8. marec 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov 
Putovanie k ružinovskej Sededmbolestnej Panne Márii. Slávnostná sv. omša, cel. Mons. Stanislav Zvolenský, pásmo Stabat Mater, umelecký prednes: Helena Adamovičová

14. marec 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov 
Spoluúčinkovanie pri krížovej ceste organizovanej ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, záznam Rádio Lumen

6. apríl 2014 Kostol svätého kríža, Bratislava – Devín 
Pôstny koncert Stabat Mater, umelecký prednes: Helena Adamovičová

5. júl 2014 Farský evanjelický kostol, Berlín – Altglienicke | Foto
Slávnostný koncert pri príležitosti osláv 30. výročia speváckeho zboru Gemischter Chor Berlin-Altglienicke e.V.

6. júl 2014 Farský kostol sv. Alžbety, Königs Wusterhausen 
Účinkovanie na sv. omši

17. august 2014 Kostol Krista Kráľa, Melek
Slávnostný koncert pri príležitosti výročia posvätenia chrámu a Dňa obce

17. august 2014 Kostol sv. Štefana, Žitavce
Hodový koncert

19. október 2014 Koncertná sieň Klarisky, Bratislava | Foto
Spoločný koncert s Miešaným speváckym zborom Gemischter Chor Berlin-Altglienicke e.V.

26. október 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
Spoluúčinkovanie pri modlitbe ruženca spojenej s hudbou, pohybom a výstavou prác žiakov ZUŠ sv. Cecílie

7. november 2014 Primaciálny palác, Kaplnka sv. Ladislava, Bratislava
Účinkovanie na pobožnosti požehnania mladého vína v rámci Sviatku mladého vína

7. december 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava – Ružinov
Spoluúčinkovanie pri modlitbe ruženca spojenej s hudbou, pohybom a výstavou prác žiakov ZUŠ sv. Cecílie

14. december 2014 Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kaštieľ, Bratislava – Prievoz
Adventné gaudete – sakrálny koncert, motetá, zhudobnené modlitby a liturgické skladby zostavené na umocnenie radostného prežívania predvianočného času

18. december 2014 Aula Fakulty architektúry STU v Bratislave
Predvianočné vystúpenie na výročnom slávnostnom zasadnutí akademickej obce Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


dirigent: Juraj Chlpík

17. marec 2013 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov – Bratislava
Účinkovanie pri krížovej ceste v spolupráci so ZUŠ sv. Cecílie
Záznam Rádio Lumen

27. apríl 2013 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava
Spoločné vystúpenie so speváckym zborom Coro schola cantorum z Talianska

1. jún 2013 Dóm sv. Martina, Bratislava
Účinkovanie na sobášnom obrade, J. S. Bach: Magnificat organ: M. Bako, soprán: H. Gulyásová

5. október 2013 Kongresová sála hodonínskych kúpeľov, Hodonín
Koncert v rámci medzinárodného festivalu speváckych zborov ECHO 2013

5. október 2013 Koncertná sála Európa, Hodonín | Foto 1 | Foto 2
Galakoncert medzinárodného festivalu speváckych zborov ECHO 2013

6. október 2013 Rímskokatolícky kostol, Hodonín
Účinkovanie na sv. omši v rámci medzinárodného festivalu speváckych zborov ECHO 2013

8. november 2013 Primaciálny palác, Kaplnka sv. Ladislava, Bratislava
Účinkovanie na pobožnosti požehnania mladého vína v rámci Sviatku mladého vína

30. november 2013 Kostol sv. Cyrila a Metoda, Piešťany
Spoločný koncert so speváckymi zbormi Coro Laudamus z Piešťan a Kysuca z Čadce v rámci prehliadky speváckych zborov Vianočné impresie. Sergej Rachmaninov: Liturgia svätého Jána Zlatoústeho, dirigent: Ján Procházka

7. december 2013 Dom kultúry, Čadca
Vianočný koncert MSZ Kysuca a jeho hostí, spoločné vystúpenie so spváckymi zbormi Coro Laudamus z Piešťan a Kysuca z Čadce. Sergej Rachmaninov: Liturgia svätého Jána Zlatoústeho, P. Procházka: Pastorále, F. Prášil: Koledy. Dirigent: Ján Procházka

17. december 2013 Aula Fakulty architektúry STU v Bratislave
Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FA STU

18. december 2013 Kostol sv. Kríža, Devín
Adventný koncert


dirigent: Juraj Chlpík

9. apríl 2012 Ktedrála sv. Sebastiána, Krasňany – Bratislava
Účinkovanie pri slávnostnej veľkonočnej sv. omši so Slovenským speváckym zborom ADOREMUS, dirigent: Dušan Bill
Priamy prenos STV

1. júl 2012 Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
A. Vivaldi: Gloria koncert s orchestrom Sinfonietta Bratislava, speváckymi zbormi Gaudete zo Serede a Belcanto zo Senca, dirigent: Gabriel Rovňák, sólisti: Zuzana Szabó – soprán, Angelika Zajícová – alt

20. júl 2012 Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Bratislava
Koncert v rámci festivalu Slovakia Folk, úpravy slovenských a českých ľudových piesní

20. október 2012 Aula Ekonomickej fakulty UMB, Banská Bystrica
celoslovenská prehliadka speváckych zborov, strieborné pásmo
záznam Rádio Regina

27. október 2012 Koncertné štúdio Českého rozhlasu, Ostrava | Foto
Pavel Staněk: Missa Simplicis koncert k životnéu jubileu Pavla Staněka, Alikvotný spevácky zbor Spekturm z Prahy, dirigenti: Jan Staněk, Juraj Chlpík
Záznam Český rozhlas

9. november 2012 Dóm sv. Martina, Bratislava
účinkovanie pri slávnostnej sv. omši na sviatok patróna sv. Martina

25. november 2012 Kláštorný kostol, Pezinok
Marek Spústa: Missa Basiniensis ASZ Tempus, Ad una corda, Kresťanský komorný orchester ZOE, sólisti: Miroslava Trávničková – soprán, Matúš Trávniček – bas, dirigent: Marián Šipoš

8. december 2012 Kino Mladosť, Piešťany
Prehliadka speváckych zborov Vianočné impresie, dirigentka: Zuzana Chlpíková

16. december 2012 Barokové nádvorie Univerzitnej knižnice, Bratislava
Cyklus adventných koncertov Vianočné pastorále, hosť koncertu: Sinfonietta Bratislava, dirigentka: Zuzana Chlpíková

18. december 2012 Aula Fakulty architektúry STU v Bratislave
Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FA STU, dirigentka: Zuzana Chlpíková


dirigent: Juraj Chlpík

8. január 2011 Kostol všetkých svätých, Hlohovec
Trojkráľový koncert

9. január 2011 Kostol sv. Štefana Kráľa, Žitavce
Trojkráľový koncert

9. január 2011 Kostol Krista Kráľa, Melek
Trojkráľový koncert

3. apríl 2011 Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov – Bratislava
Účinkovanie na krížovej ceste

26. máj 2011 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava foto
Otvárací koncert, Festival Musica Sacra záznam TV LUX

28. máj 2011 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava foto
Súťažné vystúpenie, festival Musica Sacra, strieborné pásmo

28. máj 2011 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava foto
Záverečný koncert, festival Musica Sacra

17. september 2011 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava
Spoločné vystúpenie so speváckym zborom Coral Asbac z Brazílie

15. október 2011 Stará radnica, Banská Bystrica
Festival zborového spevu V. F. Bystrého

12. november 2011 Kostel Panny Marie Andělské (kapucíni), Praha
Koncert s Alikvotným speváckym zborom SPEKTRUM z Prahy

13. november 2011 Kostol sv. Prokopa, Praha | Foto
Účinkovanie na sv. omši

10. december 2011 Hotel Kopanice, Starý Hrozenkov – Žílková
Vystúpenie na vianočnom stretnutí združenia Nádej

16. december 2011 Dom kultúry, Senica
Výročné vianočné vystúpenie so speváckym zborom Cantilena

17. december 2011 Farský kostol sv. Štefana Kráľa, Stupava
Spoločné vystúpenie so speváckym zborom Nevädza

20. december 2011 Fakulta architektúry STU v Bratislave
Slávnostné stretnutie akademickej obce FA STU pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty


dirigent: Juraj Chlpík

20. február 2010 Kostol sv. Don Bosca, Bratislava – Trnávka
Koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Breve

21. marec 2010 Kostol sv. Margity Uhorskej, Bratislava – Lamač
Koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Breve

24. apríl 2010 Evanjelický a.v. kostol, Senec
Koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Breve

1. máj 2010 Kostol sv. Cyrila a Metoda, Piešťany
Koncert so speváckym zborom Belcanto zo Senca, dirigent: Ján Procházka S. Mercadante: Requiem Breve

15. máj 2010 Kostol sv. Šimona a Júdu, Námestovo
Súťažné vystúpenie na festivale sakrálnej hudby Námestovské hudoné slávnosti – strieborné pásmo

16. máj 2010 Kostol premenenia Pána, Oravská Jasenica
Účinkovanie na sv. omši

20. máj 2010 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), Bratislava
Otvárací koncert festivalu Musica Sacra Bratislava S. Mercadante: Requiem Breve ASZ Tempus, Belcanto (Senec) a Coro Laudamus (Piešťany), dirigent: Adrián Kokoš, sólo: Emanuel Debnár, záznam TV LUX

3. júl 2010 Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, Bratislava
Spoločný koncert s Alikvotným speváckym zborom SPEKTRUM z Prahy

4. júl 2010 Kostol sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka
W. A. Mozart: Korunovačná omša c-dur ASZ Tempus, Spevácky zbor Belcanto, Classic Chaber Orchestra, dirigent: Gabriel Rovňák

5. júl 2010 Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
W. A. Mozart: Korunovačná omša c-dur ASZ Tempus, Spevácky zbor Belcanto, Classic Chaber Orchestra, dirigent: Gabriel Rovňák

19. september 2010 Kostol preblahoslavenej Panny Márie, Vráble
Koncert pri príležitosti 25. výročia speváckeho zboru Kamene z Vrábeľ

4. december 2010 Kostol sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka
P. Procházka: Vianočné pastorále ASZ Tempus, Spevácky zbor Belcanto, Bratislava Chaber Orchestra, sóla: Zuzana Szabó – soprán, Dušan Kuchár – tenor, dirigent: Ján Procházka

5. december 2010 Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
P. Procházka: Vianočné pastorále ASZ Tempus, Spevácky zbor Belcanto, Bratislava Chaber Orchestra, sóla: Zuzana Szabó – soprán, Dušan Kuchár – tenor, dirigent: Ján Procházka

7. december 2010 Aula Fakulty architektúry STU v Bratislave
Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FA STU


dirigent: Juraj Chlpík